Hoeselt en Bilzen gaan samen verder als Bilzen-Hoeselt

Bilzen-Hoeselt wordt de nieuwe naam van de fusiestad tussen Bilzen en Hoeselt. Dat hebben de inwoners beslist. Tijdens een verrassende voorstelling vol humor en met ondersteuning van lokale verenigingen werd de nieuwe naam op zondag 15 oktober onthuld. Deze naam is een belangrijk onderdeel van de officiële fusiebeslissing, die komende dinsdag op beide gemeenteraden voorligt.

Tussen 25 september en 9 oktober konden alle inwoners van Hoeselt en Bilzen vanaf 12 jaar stemmen op de nieuwe naam van de fusiestad. Ze konden kiezen uit vier opties: Bilzen-Hoeselt, Biesen, Bivelen of Demershoven. Deze shortlist werd eerder bepaald door beide schepencolleges, die zich in deze keuze lieten bijstaan door een adviesgroep met vertegenwoordigers uit beide gemeenten. Bilzen-Hoeselt kwam als winnaar uit de bus.

57% kiest voor Bilzen-Hoeselt

“De inwoners hebben behoorlijk vlot gestemd, 26,4% sprak een voorkeur uit. 57% van de stemmen ging naar Bilzen-Hoeselt. De overige namen Biesen, Demershoven en Bivelen scoorden resp. 33, 7 en 3%. We kunnen dus spreken van een duidelijke winnaar. Het waren spannende weken, want ook wij kwamen het resultaat pas tijdens het onthullingsevenement te weten. Het was immers een bewuste keuze om de inwoners te laten bepalen in welke stad ze vanaf 2025 willen wonen. Nu de beslissing gevallen is, kunnen we verder werken aan de toekomst en uitkijken naar de officiële bekrachtiging van de fusie tijdens de gemeenteraden aankomende dinsdag”, aldus burgemeesters Bruno Steegen (Bilzen) en Werner Raskin (Hoeselt).

Huwelijksceremonie

Gasten werden stijlvol ontvangen op de evenementenweide van Alden Biesen, de mooiste verbindingsas tussen Bilzen en Hoeselt. Receptietafels, bloemen, een rode loper, lange jurken, … alles deed denken aan een klassiek trouwfeest. En dat was het ook! Een bruid als vertegenwoordiging van Hoeselt stapte tijdens een hartverwarmende voorstelling in het huwelijksbootje met een bruidegom uit Bilzen. Niet zonder slag of stoot, maar wel met wederzijds vertrouwen en een sterke vastberadenheid om er iets moois van te maken. Bruidsmeisjes, ludieke geloften, ringen, … maar waar zou het koppel gaan wonen? Het moment waar iedereen op gewacht had werd werkelijkheid: in Bilzen-Hoeselt.

Hubert Schoenmaekers is het creatief brein achter de bekendmaking: “Het idee van de voorstelling, een klassiek huwelijksfeest, lag voor de hand. Door humor en cultuur te verweven in de ceremonie werd het een uniek maar herkenbaar tafereel. Bilzen en Hoeselt gaan als evenwaardige personen de verbintenis aan.  Dankzij de medewerking van mensen uit beide gemeenten en lokale verenigingen met veel talent werd het een onthulling door en voor de inwoners. Zij hebben bepaald in welke stad ze in de toekomst willen wonen.”

Gastheer Luc Appermont mocht alles in goede banen leiden: “Het was een eer om deze show te mogen presenteren. Ik voel me nog steeds erg verbonden met Bilzen en Hoeselt, die trouwens veel gelijkenissen en een sterke historische link hebben. Ik wou dan ook niets liever dan de onthulling van de nieuwe naam vanop de eerste rij meemaken.”

Inwoners konden aan een fotostand al meteen een postkaart laten maken met ‘groeten vanuit’ hun nieuwe stad.

Officiële fusiebeslissing

Op 17 oktober ligt de officiële fusiebeslissing, waarvan de nieuwe naam deel uitmaakt, voor op beide gemeenteraden. Vanaf dan wordt de verloving officieel en zal het Vlaams Parlement de fusie per decreet vastleggen. Vanaf 1 januari 2025 houden Bilzen en Hoeselt op met bestaan en neemt Bilzen-Hoeselt als fusiestad alle rechten en plichten over.

Welke namen stonden op de shortlist?

  • Bilzen-Hoeselt

Deze naamsuggestie behoeft weinig toelichting of motivatie: het bestendigt de erkenning van de naamsidentiteit van zowel Bilzenaren als Hoeselaren. Bilzen wordt voor het eerst vernoemd in 950, toen nog als Beila en daarna als Belisia. Sinds 1251 mag Bilzen zich officieel een stad noemen, binnen het graafschap Loon. Dat graafschap werd in 1366 opgeslokt door het prinsbisdom Luik. De eerste vermelding van Hoeselt dateert uit 1066. Housle is een samentrekking van hous of huis en lo of bos. Hoeselt maakt reeds vanaf de 10de eeuw deel uit van het prinsbisdom Luik.

  • Biesen

Een korte, krachtige naam met een duidelijke historische link en brede bekendheid buiten de stads- en provinciegrenzen in de Euregio, door de toeristische trekpleister Alden Biesen. Biesen verwijst naar het kasteel Alden Biesen, maar komt er ook los van door ‘Alden’ niet mee te nemen en op die manier ook naar de toekomst te kijken. Alden Biesen is geografisch gelegen op de mooiste verbindingsas tussen Bilzen en Hoeselt. Biesen heeft historische linken met zowel Bilzen als Hoeselt.

  • Bivelen

De oudste geschreven bronnen situeren Bivelen in het grensgebied tussen Hoeselt en Bilzen. Bivelen was een leengoed van de graaf van Loon en het lag vlak naast Nederrode, in de parochie Bilzen. Later, wanneer de grenzen van de gemeenten vastere vorm krijgen, zal blijken dat een deel van de landerijen van Bivelen tot Hoeselt behoorde. Het hof van Bivelen heeft deze grenspositie in de 16de eeuw zelfs in haar voordeel benut, door een deel van het hof herop te bouwen in Hoeselt, en daarmee hoge accijnzen te vermijden. Het is een naam die historische connecties heeft met Bilzen én Hoeselt, maar daarnaast ook goed en vlot klinkt. Daardoor is ze niet enkel historisch gelinkt, maar ook toekomstbestendig.

  • Demershoven

De naam ‘Demershoven’ kun je topografisch-aardrijkskundig goed kaderen. Beide gemeenten zijn gesitueerd in de Demervallei, ontstaan aan de alluviale vlakten van de rivier. De naam refereert aan de kadastrale historiek van Rijkhoven, Romershoven, Schalkhoven en anderen. Het deel ‘hoven’ verwijst naar de authentieke land- en tuinbouwactiviteit in beide typisch vochtig-Haspengouwse gemeenten.

Stemprocedure

De stemprocedure en alle voorwaarden werden vastgelegd in een stemreglement.

Definitieve fusiebeslissing

De nieuwe naam maakt deel uit van de definitieve fusiebeslissing die voorligt op de gemeenteraden van 17 oktober. Na goedkeuring wordt het engagement dat Bilzen en Hoeselt reeds aangingen officieel bekrachtigd. Daarna legt het Vlaams Parlement per decreet vast dat beide gemeenten fusioneren. Op 13 oktober 2024 volgen dan de gemeenteraadsverkiezingen met gezamenlijke lijsten. De fusie is een feit vanaf 1 januari 2025. Vanaf dan houden de gemeenten Hoeselt en Bilzen op te bestaan en neemt de fusiestad onder een nieuwe naam alle rechten en plichten over. De verkozen bestuursploeg wordt vanaf dan aangesteld.