Waarom een fusie?

Lokale besturen kregen de voorbije jaren tal van nieuwe verantwoordelijkheden. Bilzen en Hoeselt zijn ervan overtuigd dat voldoende schaalgrootte nodig is om hun taakstelling op een professionele manier te blijven vervullen. Tegelijk is nabijheid een belangrijk uitgangspunt.

Gespecialiseerde en toegankelijke dienstverlening

Kwaliteitsvolle dienstverlening dicht bij de burger staat centraal in het fusieverhaal. Zo zal je in beide gemeenten het loket kunnen bezoeken, genieten van vrijetijdsinfrastructuur, proeven van het verenigingsleven of naar het recyclagepark gaan. Tegelijk zullen we als grotere gemeente gespecialiseerde en onlinediensten uitbouwen om je snel en efficiënt te helpen.

Een financieel gezond bestuur

De schuldovername door de Vlaamse overheid (500 euro per inwoner) versterkt de financiële draagkracht van de nieuwe gemeente. Daardoor is ze voldoende gewapend om te investeren in de toekomst en in staat om een belastingverlaging te realiseren.

Meer efficiëntie en slagkracht

De integratie van de gemeentelijke diensten resulteert in meer expertise van onze medewerkers en dus een sterkere gemeente, die naast het klassieke aanbod kan inzetten op digitale communicatie, mobiele dienstverlening en een doorgedreven participatiebeleid. We combineren de voordelen van centralisatie met de troeven van nabijheid en zien de fusie als een verhaal van 23 dorpen i.p.v. twee gemeenten.