Wijziging straatnamen

De combinatie van een straatnaam, huisnummer en gemeente maakt een postadres uniek. Twee straten met dezelfde of een gelijkaardige naam, dat zou tot misverstanden kunnen leiden. Daarom zullen 49 straten in Bilzen en Hoeselt vanaf 2025 van naam veranderen.

Bij een nieuwe straat worden steeds de cultuurraden ingeschakeld om naamvoorstellen uit te werken. Die afspraak werd ook nu toegepast.

  1. Vanuit de cultuurraden werd een werkgroep samengesteld.
  2. De werkgroep deed voor alle 49 straten drie voorstellen van nieuwe namen, rekening houdend met de relevantie en de historische en culturele waarde.
  3. Elk betrokken gezin mocht één stem uitbrengen op de favoriete naam. Ze ontvingen hiervoor een instructiebrief.
  4. In het najaar van 2023 worden de gekozen namen principieel goedgekeurd door de gemeenteraden. Er start dan gedurende 30 dagen een openbaar onderzoek. Dit wordt bekendgemaakt via affiches aan de gemeentehuizen en een publicatie op de fusiewebsite. Bezwaren kunnen tijdens die periode ingediend worden per e-mail of per post.
  5. In het voorjaar van 2024 wordt de definitieve straatnaam vastgelegd en worden de inwoners geïnformeerd.
  6. Sommigen instanties worden automatisch op de hoogte gebracht, andere dien je zelf te verwittigen.
  7. Vanaf 1 januari 2025 geldt het aangepaste adres.