Wijziging straatnamen

De combinatie van een straatnaam, huisnummer en gemeente maakt een postadres uniek. Twee straten met dezelfde of een gelijkaardige naam, dat zou tot misverstanden kunnen leiden. Daarom zullen 49 straten in Bilzen en Hoeselt vanaf 2025 van naam veranderen vanaf 2025.

Bij een nieuwe straat worden steeds de cultuurraden ingeschakeld om naamvoorstellen uit te werken. Die afspraak werd ook nu toegepast.

 1. Vanuit de cultuurraden werd een werkgroep samengesteld.
 2. De werkgroep deed voor alle 49 straten drie voorstellen van nieuwe namen, rekening houdend met de relevantie en de historische en culturele waarde.
 3. Elk betrokken gezin mocht één stem uitbrengen op de favoriete naam. Ze ontvingen hiervoor een instructiebrief.
 4. In het najaar van 2023 worden de gekozen namen principieel goedgekeurd door de gemeenteraden. Er start dan gedurende 30 dagen een openbaar onderzoek. Dit wordt bekendgemaakt via affiches aan de gemeentehuizen en een publicatie op de fusiewebsite. Bezwaren kunnen tijdens die periode ingediend worden per e-mail of per post.
 5. In het voorjaar van 2024 wordt de definitieve straatnaam vastgelegd en worden de inwoners geïnformeerd.
 6. Sommigen instanties worden automatisch op de hoogte gebracht, andere dien je zelf te verwittigen.
 7. Vanaf 1 januari 2025 geldt het aangepaste adres.

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Bilzen brengt ter kennis aan de bevolking dat er in het kader van de fusie tussen stad Bilzen en gemeente Hoeselt op 1/1/2025 zal overgegaan worden tot de vaststelling van volgende nieuwe straatnamen in Bilzen:

 • Acacialaan, voorstel: Haagbeuklaan
 • Annastraat, voorstel: Wildbloesemstraat
 • Bergweidelaan, voorstel: Groene Grachtlaan doortrekken
 • Bergstraat, voorstel: Hemerikberg
 • Beukenstraat, voorstel: Kimpelstraat
 • Bovenstraat, voorstel: Bovenboslaan
 • Broek, voorstel: Krombeekstraat
 • Dorpsstraat, voorstel: Eigenbilzenstraat
 • Groenstraat, voorstel: Snijderstraat
 • Hereveld, voorstel: Grasveldstraat
 • Hoogstraat, voorstel: Keramiekstraat
 • Kerkstraat, voorstel: Kerkberglaan
 • Klein Veldje, voorstel: Oude Vlijtingerweg verlengen
 • Klinkstraat, voorstel: Kortestraat
 • Molenstraat, voorstel: Nieuwmolenweg
 • Rozenstraat, voorstel: Egelantierstraat
 • Smisstraat, voorstel: Smedenstraat
 • Torenstraat, voorstel: Arnold Judongstraat

Het volledig dossier ligt ter inzage van het publiek in het stedelijk administratief centrum, dienst Burgerzaken, Deken Paquayplein 1, gedurende 30 dagen die volgen op datum van 20 november 2023, binnen welke termijn eventuele opmerkingen en bezwaren schriftelijk kunnen ingediend worden bij ons bestuur.

In uitvoering van het besluit van de gemeenteraad d.d. 30/11/2023 brengt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Hoeselt ter kennis aan de bevolking dat er in het kader van de fusie tussen gemeente Hoeselt en stad Bilzen op 1/1/2025 zal overgegaan worden tot de vaststelling van volgende nieuwe straatnamen in Hoeselt:

 • Bruggestraat, voorstel: Bruggeveld
 • Catsbeekstraat, voorstel: Hemeldreef
 • Daalstraat, voorstel: Oprodestraat
 • Demerstraat, voorstel: Molderweg
 • Eikaertstraat, voorstel: Ijzerweg
 • Kalvarieberg, voorstel: Steenuilberg
 • Kapelstraat, voorstel: Herdenkingsstraat
 • Kasteelstraat, voorstel: Kasteelhof
 • Kleinveldstraat, voorstel: Buitenstraat
 • Koekoekstraat, voorstel: Wielewaalstraat
 • Leeuwerikstraat, voorstel: Konijnenpijp
 • Marktstraat, voorstel: Brulenbosweg
 • Meidoornlaan, voorstel: Sleedoornlaan
 • Merelstraat, voorstel: Wouwstraat
 • Nachtegaalstraat, voorstel: Nachtvlinderstraat
 • Onze-Lieve-Vrouwstraat, voorstel: Boeleberg
 • Parkstraat, voorstel: Grootherenlaan
 • Pastorijstraat, voorstel: Reinaertstraat
 • Populierenstraat, voorstel: Canadastraat
 • Rode-Kruislaan, voorstel: René Nartuslaan
 • Schoolstraat, voorstel: Lode Vanlessenstraat
 • Sint-Jozefstraat, voorstel: Jef Thoelenstraat
 • Sint-Lambertusstraat, voorstel: Winningenstraat
 • Stationsstraat, voorstel: Oude Statiestraat
 • Toekomststraat, voorstel: Morgenstraat
 • Tuinstraat, voorstel: Bloemenlaan
 • Weyerstraat, voorstel: Oude Statiestraat
 • Wijngaardstraat, voorstel: Bloesemstraat
 • Winkelstraat, voorstel: Blokkesberg
 • Zapstraat deel 1, voorstel: Akerweg
 • Zapstraat deel 2, voorstel: Ruststraat

Het dossier ligt ter inzage van het publiek in het gemeentehuis van Hoeselt, Dorpsstraat 17, na afspraak via 089 51 03 10, gedurende 30 dagen die volgen op datum van 6 december 2023, binnen welke termijn eventuele opmerkingen en bezwaren schriftelijk kunnen ingediend worden bij het bestuur.