vrijdag, 29 maart 2024

Bilzen en Hoeselt keuren nieuwe straatnamen definitief goed

Vanaf 2025 is de fusie tussen Bilzen en Hoeselt een feit. Om verwarring en misverstanden over gelijkaardige straatnamen te vermijden, zullen er in de nieuwe fusiestad Bilzen-Hoeselt 48 straten van naam veranderen. Dat is vooral voor de hulpdiensten noodzakelijk tijdens interventies en komt dus ook ieders veiligheid ten goede. De betrokken inwoners werden hier afgelopen jaar over geïnformeerd en konden uit drie opties kiezen om zo hun nieuwe straatnaam mee te bepalen. De definitieve goedkeuring van die keuzes ligt nu voor op de gemeenteraden, resp. op dinsdag 26 maart in Bilzen en op donderdag 28 maart in Hoeselt. We nodigen u van harte uit om beide gemeenteraden bij te wonen.  

De effectieve naamswijziging gaat pas in vanaf 1 januari 2025. Er wordt in het najaar van 2024 voldoende tijd voorzien om de inwoners en bedrijven zo goed mogelijk te begeleiden in dit proces. Zo zullen ze persoonlijk geïnformeerd worden over de te nemen stappen. 

Heel wat aanpassingen zullen echter automatisch verlopen. Instanties zoals telecom- en nutsbedrijven, banken, verzekeraars, belastingkantoren, dienstenchequebedrijven, ziekenfondsen en alle diensten van de sociale zekerheid worden automatisch op de hoogte gebracht op het moment dat de wijziging officieel ingaat. Ook reispassen en rijbewijzen moeten niet aangepast worden. Verder besliste Bpost om geen nieuwe postcode te lanceren. Dit betekent dat de huidige afzonderlijke postcodes van Bilzen (3740) en Hoeselt (3730) behouden blijven.  

Alle inwoners zullen wel hun identiteits- of verblijfskaart moeten laten aanpassen bij de Dienst Burgerzaken. Ook hier wordt de nodige begeleiding voorzien. Verder moeten sommige instanties op eigen initiatief gecontacteerd worden. Het gaat dan over de werkgever, de school van de kinderen, de huisarts, de dierenarts, …  

Voor stad Bilzen zullen volgende straten definitief vastgelegd worden na goedkeuring door de gemeenteraad: 

 • Acacialaan wordt Haagbeuklaan 
 • Annastraat wordt Wildbloesemstraat 
 • In de Bergweidelaan wordt de Groene Grachtlaan doorgetrokken 
 • Bergstraat wordt Hemerikberg 
 • Beukenstraat wordt Kimpelstraat 
 • Bovenstraat wordt Bovenboslaan 
 • Broek wordt Krombeekstraat  
 • Dorpsstraat wordt Eigenbilzenstraat  
 • Groenstraat wordt Snijderstraat 
 • Hereveld wordt Grasveldstraat 
 • Hoogstraat wordt Keramiekstraat  
 • Kerkstraat wordt Kerkberglaan 
 • In het Klein Veldje wordt de Oude Vlijtingerweg verlengd 
 • Klinkstraat wordt Kortestraat 
 • Molenstraat wordt Nieuwmolenweg 
 • Rozenstraat wordt Egelantierstraat  
 • Smisstraat wordt Smedenstraat  
 • Torenstraat wordt Arnold Judongstraat 

Voor gemeente Hoeselt gaat het om volgende wijzigingen:  

 • Bruggestraat wordt Bruggeveld  
 • Catsbeekstraat wordt Hemeldreef  
 • Daalstraat wordt Oprodestraat  
 • Demerstraat wordt Molderweg 
 • Eikaertstraat wordt IJzerweg  
 • Kalvarieberg wordt Steenuilberg  
 • Kapelstraat wordt Herdenkingsstraat  
 • Kasteelstraat wordt Kasteelhof  
 • Kleinveldstraat wordt Buitenstraat  
 • Koekoekstraat wordt Wielewaalstraat  
 • Leeuwerikstraat wordt Konijnenpijp  
 • Marktstraat wordt Brulenbosweg  
 • Meidoornlaan wordt Sleedoornlaan  
 • Merelstraat wordt Wouwstraat  
 • Nachtegaalstraat wordt Nachtvlinderstraat  
 • Pastorijstraat wordt Reinaertstraat 
 • Populierenstraat wordt Canadastraat  
 • Schoolstraat wordt Lode Vanlessenstraat  
 • Sint-Jozefstraat wordt Jef Thoelenstraat  
 • Sint-Lambertusstraat wordt Winningenstraat 
 • Stationsstraat wordt Oude Statiestraat  
 • Toekomststraat wordt Morgenstraat  
 • Tuinstraat wordt Bloemenlaan  
 • Wijngaardstraat wordt Bloesemstraat  
 • Winkelstraat wordt Blokkesberg 

Voor vijf straten in Hoeselt kan er op dit moment nog geen beslissing genomen worden, omdat er een advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur werd afgewacht. Het gaat om de Onze-Lieve-Vrouwstraat, de Parkstraat, de Rode-Kruislaan, de Weyerstraat en de Zapstraat. Deze straatnamen zullen op een volgende gemeenteraad geagendeerd worden.