woensdag, 10 mei 2023

Bilzen en Hoeselt trappen thematische fusiesessies af

Na zes geslaagde digitale infosessies starten Bilzen en Hoeselt vanavond aan een reeks fysieke themasessies voor verenigingen, jongeren, senioren en ondernemers. Op maat van de doelgroep organiseren ze boeiende momenten om in gesprek te gaan over de fusie en ervaringen uit te wisselen. Ze doen dit samen, om inwoners bij elkaar te brengen maar vooral om van elkaar te leren en samen te werken aan een mooie toekomst. Ook op verschillende evenementen duikt een mobiele fusiestand op, waar inwoners informatie krijgen, vragen kunnen stellen en nog steeds suggesties indienen voor de nieuwe stadsnaam.

 

Digitale infomomenten

In februari en maart organiseerden beide gemeenten tezamen zes digitale infosessies over de fusie. Inwoners kregen informatie over het fusietraject en het participatieproces omtrent de nieuwe stadsnaam en de straatnamen. Tegelijk kregen ze inzicht in de impact van de fusie op verschillende domeinen. Nog belangrijker: iedereen kon vragen stellen of suggesties delen.

“We kozen voor digitale infosessies zodat drukbezette gezinnen laagdrempelig en zonder zich te verplaatsen mee konden participeren. Er kwamen voornamelijk vragen over de systemen van afvalophaling, de wijziging van de stadsnaam en straatnamen en de toekomstige belastingen. We informeerden de inwoners en konden hen meteen geruststellen dat er niet zo veel zal wijzigen. We bundelden een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden op onze fusiewebsite en zullen die systematisch bijwerken met nieuwe informatie”, aldus burgemeesters Bruno Steegen (Bilzen) en Werner Raskin (Hoeselt).

 

Fysieke themasessies

Naast de digitale sessies wordt er met specifieke inwoners persoonlijk in gesprek gegaan over allerlei fusiegerelateerde thema’s.

Verenigingen

Op maandag 24 april wordt de aftrap gegeven bij familiebedrijf Vandersanden, waar de sportverenigingen ontvangen worden voor een interessante avond. Na een groepsrondleiding lichten bevoegde schepenen Johan Schoefs (Hoeselt) en Peter Thijs (Bilzen) het huidige sportbeleid en de toekomstvisie toe. Ook wordt er ingegaan op wat de fusie kan betekenen voor sportverenigingen. Vervolgens gaan de deelnemers in kleinere groepen aan de slag met verschillende sportgerelateerde stellingen over de fusie.

“We staan dicht bij onze sportverenigingen en willen die band ook in de nieuwe fusiestad behouden. Daarom is het belangrijk om hen nu al te betrekken en te bevragen over opportuniteiten en uitdagingen in 2025 op sportief gebied. Het levert ons nuttige input op, waarmee we rekening houden in de aanloop naar de officiële fusie”, stellen Peter Thijs en Johan Schoefs.

Op dinsdag 23 mei is het de beurt aan alle socioculturele verenigingen. “In De Kimpel in Bilzen gaan we aan de hand van thematafels met hen in gesprek over infrastructuur, ondersteuning van verenigingen en het organiseren van activiteiten. Door de verenigingen van Bilzen en Hoeselt samen aan tafel te zetten, kunnen we van elkaar leren en op een positieve manier werken aan een sterk cultuurbeleid in 2025”, aldus bevoegde schepenen Griet Mebis en Johan Schoefs.

Ondernemers

Lokale ondernemers uit beide gemeenten komen op woensdag 14 juni samen in CC De Kimpel voor een informatief netwerkmoment. Comedian Yannick Noben loodst hen als moderator door de avond en brengt het beleid en ondernemers op een luchtige manier samen. Een getuigenis van Ethel Eerdekens, voorzitter van de ondernemersclub in Oudsbergen, zal ongetwijfeld nuttige inzichten opleveren.

Jongeren

“De jeugd is de toekomst en daarom is het cruciaal om ook hen te horen in het fusieverhaal. Dat wordt in de komende maanden gedaan op plaatsen waar zij het vaakst komen: met mobiele standen op fuiven en speelplaatsen en via een bijeenkomst met alle jeugdverenigingen op zaterdag 29 april in ‘t Fabriek in Hoeselt. Speciaal voor de gelegenheid worden de mobiele standen voorzien van verfrissende Fuze Tea,” klinkt het bij de schepenen voor Jeugd Yves Croux (Hoeselt) en Peter Thijs (Bilzen).

Senioren

Op donderdag 4 mei worden alle wijze ideeën van 60-plussers verzameld tijdens een gezellige fusiebabbel in GC Ter Kommen in Hoeselt. “We hebben aan het begin van dit participatietraject ingezet op onlinecommunicatie, maar we vergeten zeker niet om ook de visie van de generaties die niet digitaal grootgebracht werden, mee te nemen. We zullen in kleinere groepen praten over het seniorenaanbod, de manier van communiceren en het actief engageren van inwoners als vrijwilligers. Ook andere vragen en suggesties over de fusie komen uitgebreid aan bod. Afsluiten doen we met koffie en een lekker stukje taart”, besluiten bevoegde schepenen Guido Cleuren en Heidi Berx.

 

Mobiele eventstand

Wie geen aansluiting vindt bij de themasessies, is hartelijk welkom op de evenementen waar een mobiele fusiestand ingericht wordt. Op infopanelen wordt toelichting gegeven over het fusietraject en de speerpunten van de nieuwe fusiestad. Het beleid is aanwezig om in gesprek te gaan over de fusie en er kunnen via bierkaartjes of een QR-code nog steeds suggesties ingediend worden voor de nieuwe naam van de fusiestad. Dit alles onder het genot van een gratis proevertje.

  • 30 april: Gratis shoppen Bilzen
  • 26 mei: Avondmarkt en kermis Hoeselt
  • 28 mei: Boekenmarkt Bilzen
  • 11 juni: Kermis Bilzen
  • 25 juni: Hoeselt Run
  • 1 juli: Bar Pelouse Hoeselt