woensdag, 18 oktober 2023

Bilzen-Hoeselt eerste Limburgse fusiestad van deze legislatuur

17 oktober 2023 is een historische dag voor Hoeselt en Bilzen. Beide gemeenteraden beslisten zonet officieel om vanaf 2025 samen verder te gaan als één stad. Hiermee zijn het de eerste gemeenten in Limburg die deze legislatuur een fusie aangaan.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Dit is de eerste Limburgse fusie van deze legislatuur. Met deze fusie kiezen Hoeselt en Bilzen voor de toekomst. De grotere schaal zal zorgen voor een nog betere dienstverlening en meer nabijheid bij de burger. Dankzij deze beslissing kan de fusiestad het landelijke karakter en de eigenheid van deelgemeenten behouden en kiezen voor meer investeringen. Proficiat!”

Deze finale beslissing is eigenlijk louter een bekrachtiging van het engagement dat Bilzen en Hoeselt al verschillende jaren tonen. De politie- en brandweerzones zijn al met elkaar verweven en ook intern werden er al grote stappen gezet om beide organisaties in elkaar te voegen. “Toch beseffen we dat het geen evidente keuze is om te fusioneren. We doen dit nu omdat we op dit moment nog vrij kunnen kiezen met wie we fusioneren. In de volgende legislatuur zullen fusies opgelegd worden en is die vrije keuze er niet meer. Bovendien schept de fusiebonus van 21,5 miljoen euro mogelijkheden voor de nieuwe stad. Denk maar aan een verlaging van de belastingen, meer investeringen in alle deelgemeenten en een betere dienstverlening voor de inwoners. Tijdens een intensief participatietraject met digitale infomomenten, thematische sessies en de keuze van de straatnamen en nieuwe stadsnaam werden de inwoners betrokken. We bereiden ons dus al enige tijd voor op deze beslissing en zijn blij dat we nu ook officieel groen licht kunnen geven. Meer dan 1.000 inwoners kwamen afgelopen zondag opdagen voor het bekendmakingsevent. Er hing een positieve, amicale sfeer. Inwoners uit Bilzen en Hoeselt ontmoetten elkaar en klonken samen op de fusie. Een teken dat de beslissing gedragen wordt. Vandaag zien we als een belangrijke mijlpaal op weg naar de toekomst”, aldus burgemeesters Bruno Steegen (Bilzen) en Werner Raskin (Hoeselt).

Stad van de toekomst

Door te fusioneren smelten Bilzen en Hoeselt samen tot een stad van 42.300 inwoners en een oppervlakte van 106 km2. Toekomstige uitdagingen zullen daadkrachtiger aangepakt kunnen worden. Burgemeesters: “We bundelen de krachten en gaan voor een sterke en vlot bereikbare stad in het centrum van de Euregio waar bovendien altijd iets te beleven valt. Kwaliteitsvolle dienstverlening dicht bij de burger staat centraal. Zo behouden we beide gemeentehuizen en zorgen we voor voldoende voorzieningen in elk dorp. We zetten in op digitalisering en voeren een beleid op mensenmaat. De fusiebonus van 21,5 miljoen euro geeft financiële ademruimte voor de inwoners en maakt hoognodige investeringen haalbaar.”

Eengemaakt personeelskader

Een fusie heeft ook impact op de interne werking, zo gaan beide gemeenten samen over naar een organisatie van maar liefst 620 werknemers. Diensten worden in elkaar geschoven zodat er meer mankracht is en dus ruimte voor groei, meer expertise en een efficiëntere dienstverlening. Programma’s en werkingsstructuren worden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Het organogram wordt aangepast naar een modern model, waarin we elke huidige werknemer aan boord houden.

Vervolgstappen

In de komende maanden wordt de finale fusiebeslissing per decreet vastgelegd in het Vlaams Parlement. Op 13 oktober 2024 volgen de gemeenteraadsverkiezingen met gezamenlijke lijsten. De fusie is een feit op 1 januari 2025. Vanaf dan houden Bilzen en Hoeselt op te bestaan en neemt Bilzen-Hoeselt als fusiestad alle rechten en plichten over. De verkozen bestuursploeg wordt vanaf dan aangesteld.