dinsdag, 29 augustus 2023

Inwoners van Bilzen en Hoeselt kiezen dit najaar de naam van de nieuwe fusiestad

Bilzen en Hoeselt maken hun shortlist bekend. Vanaf 2025 zullen de gemeenten samensmelten en zal de nieuwe fusiestad Bilzen-Hoeselt, Biesen, Bivelen of Demershoven heten. Welke van de vier opties het uiteindelijk wordt? Dat beslissen de inwoners, een bewuste keuze van het beleid.

Tussen eind januari en eind juni kreeg iedereen de kans om een voorstel te doen. Er werd meer dan 1.500 keer een suggestie ingediend. De naam van de nieuwe fusiestad leeft duidelijk in Bilzen en Hoeselt. De schepencolleges maken vanmiddag de definitieve shortlist met potentiële namen bekend: Bilzen-Hoeselt, Biesen, Bivelen of Demershoven. Eén van deze namen wordt dus de naam van de nieuwe fusiestad. Welke dat zal worden, weten we op 15 oktober. Dit najaar krijgt immers elke inwoner van 12 jaar of ouder de kans om te stemmen op hun favoriet.

Burgemeesters Bruno Steegen (Bilzen) en Werner Raskin (Hoeselt): “Een adviesgroep, samengesteld uit vier vertegenwoordigers uit Bilzen en vier uit Hoeselt, telkens leden van de cultuur- of jeugdraden en/of historische verenigingen, ging deze zomer aan de slag met alle suggesties. Zij beoordeelden deze lijst en bezorgden een kortere versie met onderbouwd advies aan beide schepencolleges. Dit hebben we meegenomen bij de opmaak van de shortlist. Daarnaast hebben we de afgelopen periode geluisterd naar onze inwoners, ondernemers en belanghebbenden en alle voor- en nadelen zorgvuldig afgewogen. Zo zijn beide colleges unaniem gekomen tot deze vier opties.”

De definitieve naamkeuze wordt overgelaten aan de inwoners. Tussen 25 september en 9 oktober kunnen alle inwoners vanaf 12 jaar uit Bilzen en Hoeselt stemmen op hun favoriet. Dit gebeurt digitaal via de fusiewebsite en op basis van rijksregisternummer.

We starten een campagne om iedereen voldoende te informeren over de stemprocedure en -methode. Via verschillende kanalen zullen we de inwoners aansporen om een stem uit te brengen. Wie het moeilijk vindt om online te stemmen, wordt uiteraard bijgestaan door onze diensten. Zo krijgt iedereen de kans om een stem uit te brengen. De mensen bepalen dus zelf in welke stad ze vanaf 2025 zullen wonen,” aldus de burgemeesters.

Stemprocedure

De stemprocedure en alle voorwaarden werden vastgelegd in een reglement.

  • Stemmen is mogelijk van 25 september t.e.m. 9 oktober via www.fusiehoeseltbilzen.be
  • Op basis van rijksregisternummer
  • Enkel voor inwoners van Bilzen en Hoeselt die reeds op 15/8/2023 woonachtig waren in één van beide gemeenten
  • Vanaf 12 jaar (geboren vóór of op 31/12/2011)
  • 1 stem per persoon
  • Voor wie online stemmen moeilijk is, wordt hulp aangeboden via de onthaalbalies op verschillende gemeentelijke locaties.

Feestelijke bekendmaking op 15 oktober

Op zondag 15 oktober wordt de nieuwe naam feestelijk bekendgemaakt tijdens een verrassend evenement voor jong en oud.

Burgemeesters Bruno Steegen (Bilzen) en Werner Raskin (Hoeselt): “Vanaf 11 uur nodigen we iedereen uit op de prachtige site van Alden Biesen voor een gezellige voormiddag boordevol muziek, animatie, cultuur, drankjes, speciale gasten en verrassende elementen. We onthullen de naam van de nieuwe fusiestad en maken er samen met de inwoners van Hoeselt en Bilzen een fijne middag van. We zien dit als het startschot van de nieuwe stad.”

Definitieve fusiebeslissing

De nieuwe naam maakt deel uit van de definitieve fusiebeslissing die voorligt op de gemeenteraden van 17 oktober. Na goedkeuring wordt het engagement dat Bilzen en Hoeselt reeds aangingen officieel bekrachtigd. Daarna legt het Vlaams Parlement per decreet vast dat beide gemeenten fusioneren. Op 13 oktober 2024 volgen dan de gemeenteraadsverkiezingen met gezamenlijke lijsten. De fusie is een feit vanaf 1 januari 2025. Vanaf dan houden de gemeenten Hoeselt en Bilzen op te bestaan en neemt de fusiestad onder een nieuwe naam alle rechten en plichten over. De verkozen bestuursploeg wordt vanaf dan aangesteld.