donderdag, 16 november 2023

Nieuwe straatnamen Bilzen en Hoeselt

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Bilzen brengt ter kennis aan de bevolking dat er in het kader van de fusie tussen stad Bilzen en gemeente Hoeselt op 1/1/2025 zal overgegaan worden tot de vaststelling van volgende nieuwe straatnamen in Bilzen:

 • Acacialaan, voorstel: Haagbeuklaan
 • Annastraat, voorstel: Wildbloesemstraat
 • Bergweidelaan, voorstel: Groene Grachtlaan doortrekken
 • Bergstraat, voorstel: Hemerikberg
 • Beukenstraat, voorstel: Kimpelstraat
 • Bovenstraat, voorstel: Bovenboslaan
 • Broek, voorstel: Krombeekstraat
 • Dorpsstraat, voorstel: Eigenbilzenstraat
 • Groenstraat, voorstel: Snijderstraat
 • Hereveld, voorstel: Grasveldstraat
 • Hoogstraat, voorstel: Keramiekstraat
 • Kerkstraat, voorstel: Kerkberglaan
 • Klein Veldje, voorstel: Oude Vlijtingerweg verlengen
 • Klinkstraat, voorstel: Kortestraat
 • Molenstraat, voorstel: Nieuwmolenweg
 • Rozenstraat, voorstel: Egelantierstraat
 • Smisstraat, voorstel: Smedenstraat
 • Torenstraat, voorstel: Arnold Judongstraat

Het volledig dossier ligt ter inzage van het publiek in het stedelijk administratief centrum, dienst Burgerzaken, Deken Paquayplein 1, gedurende 30 dagen die volgen op datum van 20 november 2023, binnen welke termijn eventuele opmerkingen en bezwaren schriftelijk kunnen ingediend worden bij ons bestuur.

Bericht aan de bevolking - Straatnamen Bilzen

Download

Bericht aan de bevolking

In uitvoering van het besluit van de gemeenteraad d.d. 30/11/2023 brengt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Hoeselt ter kennis aan de bevolking dat er in het kader van de fusie tussen gemeente Hoeselt en stad Bilzen op 1/1/2025 zal overgegaan worden tot de vaststelling van volgende nieuwe straatnamen in Hoeselt:

 • Bruggestraat, voorstel: Bruggeveld
 • Catsbeekstraat, voorstel: Hemeldreef
 • Daalstraat, voorstel: Oprodestraat
 • Demerstraat, voorstel: Molderweg
 • Eikaertstraat, voorstel: Ijzerweg
 • Kalvarieberg, voorstel: Steenuilberg
 • Kapelstraat, voorstel: Herdenkingsstraat
 • Kasteelstraat, voorstel: Kasteelhof
 • Kleinveldstraat, voorstel: Buitenstraat
 • Koekoekstraat, voorstel: Wielewaalstraat
 • Leeuwerikstraat, voorstel: Konijnenpijp
 • Marktstraat, voorstel: Brulenbosweg
 • Meidoornlaan, voorstel: Sleedoornlaan
 • Merelstraat, voorstel: Wouwstraat
 • Nachtegaalstraat, voorstel: Nachtvlinderstraat
 • Onze-Lieve-Vrouwstraat, voorstel: Boeleberg
 • Parkstraat, voorstel: Grootherenlaan
 • Pastorijstraat, voorstel: Reinaertstraat
 • Populierenstraat, voorstel: Canadastraat
 • Rode-Kruislaan, voorstel: RenĂ© Nartuslaan
 • Schoolstraat, voorstel: Lode Vanlessenstraat
 • Sint-Jozefstraat, voorstel: Jef Thoelenstraat
 • Sint-Lambertusstraat, voorstel: Winningenstraat
 • Stationsstraat, voorstel: Oude Statiestraat
 • Toekomststraat, voorstel: Morgenstraat
 • Tuinstraat, voorstel: Bloemenlaan
 • Weyerstraat, voorstel: Oude Statiestraat
 • Wijngaardstraat, voorstel: Bloesemstraat
 • Winkelstraat, voorstel: Blokkesberg
 • Zapstraat deel 1, voorstel: Akerweg
 • Zapstraat deel 2, voorstel: Ruststraat

Het dossier ligt ter inzage van het publiek in het gemeentehuis van Hoeselt, Dorpsstraat 17, na afspraak via 089 51 03 10, gedurende 30 dagen die volgen op datum van 6 december 2023, binnen welke termijn eventuele opmerkingen en bezwaren schriftelijk kunnen ingediend worden bij het bestuur.

Bericht aan de bevolking - Straatnamen Hoeselt

Download

Bericht aan de bevolking