dinsdag, 29 juni 2021

Principiële fusiebeslissing Hoeselt-Bilzen

Samen maken we het verschil

De gemeenteraden van Hoeselt en Bilzen hebben zonet de principiële beslissing genomen om op 1 januari 2025 te fusioneren. De nieuwe gemeente zal 42.300 inwoners hebben en een oppervlakte van 106 km2.

De intense samenwerking tussen beide gemeenten o.m. binnen de politie- en brandweerzone leidde tot andere vormen van kostenbesparing. Zo wordt er sinds kort gewerkt met éénzelfde GAS-reglement voor de bestraffing van grote en kleine wreveldelicten, gebeurden er heel wat samenaankopen en werd personeel uitgewisseld. Het goede partnership in vaccinatiecentrum De Kimpel deed het vertrouwen groeien en zorgde voor de beslissing om samen verdere stappen te zetten.

Wat verbindt Hoeselt en Bilzen?

De haalbaarheidsstudie van expertisebureau Idea Mondea gaf duidelijk aan dat de socio- economische, demografische en financiële randvoorwaarden in beide gemeenten erg gelijklopend zijn en dat beiden over goed uitgebouwde diensten beschikken.

Door te fusioneren kunnen we samen:

  • De kwaliteit van de dienstverlening beduidend verhogen.
  • De diensten uitbouwen tot sterkere teams.
  • Nog meer investeren in de toekomst van de 23 deelgemeenten.
  • In ieder dorp de ontmoetingszaal, het sportveld en de basisschool moderniseren.
  • Als nieuwe en grote stad de belangen van onze inwoners nog beter verdedigen in Vlaanderen, België én Europa.

Door de beslissing van vandaag hebben de twee organisaties ruim de tijd om het fusietraject goed voor te bereiden. Ze zullen dit doen met een grote betrokkenheid van de gemeenteraden en ook samen met de inwoners.

Investeren in de toekomst

De financiële bonus van 500 euro per inwoner (in totaal 21,2 miljoen euro) die Vlaanderen in het vooruitzicht stelt, geeft voldoende ruimte om een belastingverlaging te realiseren. Een aantal belangrijke investeringen in socio-culturele infrastructuurprojecten zoals een volledige dorpsherinrichting, een uitbreiding van de bedrijventerreinen of nieuwe sportinfrastructuur, worden makkelijker haalbaar. De diensten zullen efficiënter georganiseerd kunnen worden. Zo zal er één financiële dienst zijn, één algemeen directeur, één personeelsdienst, één mobiliteitsdienst, één dienst vergunningen … Toch zullen er geen ontslagen vallen: iedereen blijft aan boord. De goede integratie van de gemeentelijke diensten zal mede mogelijk worden door pensioneringen en andere personeelswissels.

De twee besturen engageren zich nu al om in beide gemeenten de loketten voor de bevolking open te houden. Ook het bestaande aanbod aan culturele centra, bibliotheken en zwembaden zal behouden blijven.

Waarom nu?

De twee besturen willen zelf de toekomst maken én anticiperen op de bevoegdheden die Vlaanderen overdraagt aan het lokale niveau. Voor de huidige gemeenten wordt het moeilijk om deze taken alleen op een kwalitatieve wijze te volbrengen. Samenwerken is in deze de sleutel tot succes. Onze samenleving verandert razendsnel. Sterke lokale besturen zijn besturen die deze trends niet ‘moeten ondergaan’, maar erop inspelen en de regie houden. Ze doen dit vanuit een gezonde financiële basis, ze gaan partnerschappen aan en maken gebruik van moderne ICT en technologie.

Dit alles gebeurt in een permanent overleg met de bevolking. We koppelen de voordelen van centralisatie en schaalvergroting aan nabijheid en zien de fusie als een verhaal van 23 dorpen i.p.v. twee gemeenten. Juist dan krijgen we de kans om te groeien in digitale communicatie, mobiele dienstverlening en een sterk participatiebeleid.

Hoe gaat het verder?

De gemeenschappelijke website www.fusiehoeseltbilzen.be werd opgestart, waar iedere inwoner de stand van zaken kan raadplegen over de fusie. Later zal deze website uitgebreid worden met een gemeenschappelijke evenementenkalender en een participatiemodule. De inwoners mogen binnenkort ook een infofolder in de brievenbus verwachten.

Na de vakantieperiode starten de werkgroepen die technisch, juridisch en ambtelijk het fusiedossier voorbereiden. Dit zal in 2022 leiden tot de kompasnota die de basis vormt voor het debat over het beleidsprogramma van de nieuwe stad. Via infomarkten en thematafels worden de burgers hierbij betrokken.

Dit alles zal in december 2023 leiden tot de tweede (definitieve) beslissing van de gemeenteraden. De effectieve fusie zal ingaan op 1 januari 2025 met een gemeenteraad van 35 gekozenen. De nieuwe bestuursploeg zal één burgemeester en negen schepenen tellen.

Samen het verschil maken. Dat is wat Bilzen en Hoeselt willen doen in de toekomst. Een sterke gemeente die de mens centraal stelt en door een uitstekende samenwerking bouwt aan een moderne dienstverlenende samenleving in het hart van de Euregio.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “In vergelijking met het buitenland zijn onze steden en gemeenten redelijk klein. Een gemiddelde gemeente telt in Vlaanderen 22.000 inwoners. In Nederland is dat 45.000 inwoners en in Denemarken bijna 60.000 inwoners. Dat vertaalt zich ook in het budget. Bij ons beheren de lokale besturen ongeveer 13% van de middelen, in Nederland is dat 30% en in Denemarken zelfs 65%. We laten zo kansen liggen, want het lokale bestuursniveau werkt het best. Vanuit de Vlaamse regering stimuleren we daarom vrijwillige fusies. Zo kunnen we nog meer middelen en bevoegdheden doorschuiven naar het lokale niveau. Het zal leiden tot meer efficiëntie, slagkracht en beter beleid voor onze burgers. Vandaag is een belangrijke dag voor de inwoners van Bilzen en Hoeselt, maar ook voor de rest van Vlaanderen. Deze twee gemeenten wijzen de weg.”

Bekijk de perspectiefnota