Hoeselt en Bilzen

Samen maken we het verschil!

Op naar de toekomst

Beste inwoner

De gemeentebesturen van Hoeselt en Bilzen zijn ervan overtuigd dat ze samen sterker zijn dan alleen. Daarom werd de principiële beslissing genomen om op 1 januari 2025 te fusioneren naar één gemeente van 42.300 inwoners en een oppervlakte van 106 km2.

De komende periode willen we met u in gesprek gaan over wat ons bindt, maar ook over onze verschillen. Over hoe wij als gemeentebesturen onze dienstverlening op een toekomstgerichte manier kunnen organiseren en waar we het verschil kunnen maken.

Wij gaan met veel energie en moed aan de slag om uw gemeente te versterken. Laat ons weten hoe u erover denkt en welke kansen u ziet.

Werner Raskin
burgemeester Hoeselt

Johan Sauwens
burgemeester Bilzen

Schepencollege Bilzen Schepencollege Bilzen
Schepencollege Hoeselt Schepencollege Hoeselt

Waarom een fusie?

Lokale besturen kregen de voorbije jaren tal van nieuwe verantwoordelijkheden. Bilzen en Hoeselt zijn ervan overtuigd dat voldoende schaalgrootte nodig is om hun taakstelling op een professionele manier te blijven vervullen. Tegelijk is nabijheid een belangrijk uitgangspunt.
 • Gespecialiseerde en toegankelijke dienstverlening

  Kwaliteitsvolle dienstverlening dicht bij de burger staat centraal in het fusieverhaal. Zo zal u in beide gemeenten het loket kunnen bezoeken, genieten van vrijetijdsinfrastructuur, proeven van het verenigingsleven of naar het recyclagepark gaan. Tegelijk zullen we als grotere gemeente gespecialiseerde en onlinediensten uitbouwen om u snel en efficiënt te helpen.

 • Een financieel gezond bestuur

  De schuldovername door de Vlaamse overheid (500 euro per inwoner) versterkt de financiële draagkracht van de nieuwe gemeente. Daardoor is ze voldoende gewapend om te investeren in de toekomst en in staat om een belastingverlaging te realiseren.

 • Meer efficiëntie en slagkracht

  De integratie van de gemeentelijke diensten resulteert in meer expertise van onze medewerkers en dus een sterkere gemeente, die naast het klassieke aanbod kan inzetten op digitale communicatie, mobiele dienstverlening en een doorgedreven participatiebeleid. We combineren de voordelen van centralisatie met de troeven van nabijheid en zien de fusie als een verhaal van 23 dorpen i.p.v. twee gemeenten.

Alden Biesen Bilzen Alden Biesen Bilzen
Kerk Hoeselt Kerk Hoeselt

Waarom nu?

De beslissing om een fusie te onderzoeken komt niet toevallig op dit moment. Daar zijn een aantal goede redenen voor.

De voordelen

Gemeentebesturen die zelf de fusieknoop doorhakken, hebben twee grote voordelen:

 • De Vlaamse overheid verzekert een schuldovername van 500 euro per inwoner. Deze bonus van 21,5 miljoen euro is goed nieuws voor de gemeentekas en dus ook voor u! Op die manier ontstaat meer ruimte voor investeringen en kunnen de belastingen verlagen.
 • In deze fase spreken we over een vrijwillige fusie. Als gemeenten kunnen we zelf een positieve en ongedwongen keuze maken voor de partner die het best bij ons past. Het is niet zeker of dit in de toekomst zo zal blijven.

Toenemende druk op kleine besturen

Het is vandaag voor kleinere gemeenten niet gemakkelijk om de verwachtingen van hun burgers waar te maken. Op termijn komen hier nog extra verantwoordelijkheden bij, zonder dat de middelen in dezelfde mate groeien.

Vandaag zijn Hoeselt en Bilzen sterke gemeenten met een goed uitgebouwde dienstverlening en een degelijke infrastructuur. We willen niet alleen vandaag, maar ook morgen aan de verwachtingen van onze inwoners kunnen voldoen. Daarom zetten we proactief de stap richting fusie.

CC De Kimpel CC De Kimpel
Jongerenvoetbal Jongerenvoetbal

Wat verbindt Hoeselt en Bilzen?

Bilzen en Hoeselt hebben gelijklopende socio-economische, demografische en financiële waarden en kennen vandaag al een intense samenwerking. De fusieplannen zijn dus het resultaat van een logisch groeiproces dat de laatste jaren steeds intenser werd.
 • Uitgebreide samenwerking

  De uitstekende samenwerking binnen de politie- en brandweerzone en de gezamenlijke aanpak van de coronacrisis en de uitbouw van het vaccinatiecentrum deed het vertrouwen groeien. Daaruit ontstonden andere vormen van kostenbesparing zoals eenzelfde GAS-reglement, samenaankopen, uitwisseling van personeel en tal van ruimere samenwerkingsverbanden.

 • Een financieel gezond bestuur

  Hoeselt en Bilzen zijn al lange tijd sterk met elkaar verbonden. Inwoners vinden hun weg naar voorzieningen in beide gemeenten.

  Tegelijk zijn de gemeenten heel complementair. Bilzen is een economisch sterke gemeente met veel werkgelegenheid en het vermogen om naast het reguliere aanbod ook eigen producten te ontwikkelen. Hoeselt heeft met zijn landelijk karakter een aanvullende toeristische troef in handen en bewaart de nabijheid door zijn toegankelijke diensten.

Hoe gaat het nu verder?

De volgende maanden gaan we de praktische aspecten van de fusie uitwerken en starten de werkgroepen op die het dossier technisch, juridisch en ambtelijk voorbereiden. Dit leidt tot een kompasnota in 2022, die de basis vormt voor het debat over het beleidsprogramma. Ten laatste op 31 december 2023 zullen de gemeenteraden van Hoeselt en Bilzen met een definitieve beslissing het fusieproces afronden. Na de gemeenteraden stemt het Vlaams Parlement nog over een finaal fusiedecreet. Als al deze stappen een positief resultaat geven, gaat de nieuwe gemeente effectief van start op 1 januari 2025.

Stap 1: Bevestiging van de intentie tot fusioneren

Op 28 juni 2021 namen de gemeenteraden van Hoeselt en Bilzen de principiële beslissing tot fusie.

Stap 2: Inventaris van alle werkdomeinen

Na de zomer gaat het fusieteam aan de slag om de praktische details op te lijsten en op te lossen.

Stap 3: Burgerparticipatie

Via infomarkten gaan we met alle inwoners in gesprek.

Stap 4: Definitieve beslissing (vóór 31 december 2023)

Uiterlijke definitieve beslissing tot fusie door de gemeenteraden van Hoeselt en Bilzen

Stap 5: Decreet Vlaamse overheid

Het Vlaams Parlement legt per decreet vast dat beide gemeenten fusioneren.

Stap 6: Gemeenteraadsverkiezingen (13 oktober 2024)

De burgers kiezen op gezamenlijke lijsten, aangezien het gaat over de bestuursploeg die vanaf 1 januari 2025 bestuurt.

Stap 7: De fusie is een feit (1 januari 2025)

De twee gemeenten/rechtspersonen Hoeselt en Bilzen houden op te bestaan en de nieuwe fusiegemeente/rechtspersoon onder een nieuwe naam neemt alle rechten en plichten over. De recent verkozen bestuursploeg treedt aan.